Månad: oktober 2021

Tips om husbyggen, information om höga byggnader och mer

Hyr utrustning för byggprojekt

Om du driver ett byggföretag kan det finnas många fördelar med att hyra utrustning för bergborrning, rivning, håltagning och andra projekt. Genom att hyra maskiner i stället för att köpa in dem har du möjlighet att ha en större flexibilitet i vilka byggprojekt ni tar er an. Med en pålitlig partner har du alltid någon …

Hållbarhet inom byggbranschen

Det blir allt mer viktigt med hållbarhet inom fastighets- och byggbranschen. Intresset för att renovera och bygga hållbart ökar allt mer, där ett hållbart byggprojekt innebär att minskad påverkan på klimat och miljö prioriteras i byggnadens hela livscykel. Det krävs ett nytt livscykeltänkande som är kopplat till en cirkulär ekonomi både vid förvaltning och produktion. …

Bygga och inreda en hemmabio

Drömmer du om att skapa ett biorum i ditt hem så finns det några saker du bör tänka på. Kostnaden och utrymmet brukar vara de första hindren. Börja därför med att planera var biorummet ska vara. Skulle du bo i ett mindre hem kan du behöva bygga ut det lite för att få plats med …